The Five Cycle of Sleep

The Five Cycle of Sleep

Cycle 1
Your brain and muscle activity will slow down. Drowsiness sets in.

Cycle 2
Your body will enter into a light sleep and the eye movements stop and your breathing slows. Body temperature is also drops.

Cycle 3
Your body will enter into a deep sleep and the brain waves are extremely slow and the pressure falls.

Cycle 4
This is the stage that deepest sleep are occurs. Rhythmic breathing and limited muscle activity are there. Some person are difficult to awaken at this stage.

Cycle 5
This is the stage of Rapid Eye Movement (REM). During this stage muscles relax, heart rate will rise. There are also intense brain activities and some dreaming occurs.

Paano Gumawa ng Tula

Paano Gumawa ng Tula?


Para sa iba ang paggawa ng tula ay mahirap at sa iba naman ay madali. Ang halimbawa na lamang nito ay hindi lahat ng manunulat ay nakakagawa ng tula. Ang ibang makata naman ay hindi rin nakakasulat ng kwento o nobela.

Para naman sa akin ang paggawa ng tula ay base sa nararamdaman at naiisip ng isang tao, dito inilalabas ng isang manunulat ang kanyang saloobin at nararamdaman. May mga tula na ang gumawa lamang ang nakakaintindi ng ibig sabihin ng kanyang isinulat. May mga iba din na hindi maintindihan ang kanyang sariling tula. Ang iba naman ay nakagisnang talino ang paggawa ng tula. Meron namang hindi nag-aral o hindi nagbabasa pero nakakasulat ng isang magandang tula. Ang iba naman ay kailangan ng inspirasyon bago makalikha ng isang tula. Halimbawa na lamang kung ang isang lalaki ay may nililigawan. Kasama sa pagpapaporma eh gagawa sya ng tula para sa babae. May mga tao naman na sa sobrang kalungkutan ay nakakagawa din sila ng magandang tula. Dito nila inilalabas ang galit at paninibugho nila. May iba’t ibang paraan kung saan sila nakakahugot ng kanilang isusulat, tulag ng pagkakaiba ng ating pag-iisip, pagkatao, panlasa, pang-amoy at pandama.

Alam nyo ba na may bahagi din ang tula? Ayon sa aking pagsasaliksik ang tula ay meron din mga bahagi. Ito ay ang tema, pamagat, estilo, simula, simbolo, katawan at wakas.Paano Gumawa ng Tula
12 taludtod

Paano nga ba ginagawa ang tula?
Ilang bang taludtod at saknong kaya?
Para makagawa ng magandang tula,
Tanong ko sa aking sarili nung una.

Mahalaga pa ba ang pormal na tula?
Gayong isip at puso ang nagdidikta
Sa mga salita na nais ng may akda
Para sa bawat taong minamahal nya


Nais ko’y isang malayang manunulat
Sa bawat letra na aking sinusulat
Saloobin ng puso ay masiwalat
Para na din sa kababayan kong salat

Ngayon bayan ko ang aking inspirasyon
Sa paggawa ng tula na aking layon
Sa bawat bahagi ng aming kuwesyon
Nawa sa bawat tula ay may tutugon.